Závěrečná konference k projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)

16. 6. 2014 Autor: Roman Klíma

Centrum evropského projektování a.s. si Vás dovoluje pozvat na Závěrečnou konferenci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity realizovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, která se uskuteční dne 24. června 2014 v Hotelu Studánka Rychnov nad Kněžnou od 10 hodin.

Program:


10:00 Registrace a welcome coffee break

10:30 Zahájení konference

10:45 Workshopy:

• Dotační management (příprava a realizace projektů)

• Profesionální projektové řízení, rozvoj lidských zdrojů a dotace

aneb jak má „vypadat“ a co má znát projektový manažer

• Veřejné zakázky

12:30 Oběd

13:30 Shrnutí výsledků workshopů

14:30 Coffee break

15:00 MMR – Integrovaný operační program

MMR – metodika veřejných zakázek pro nové programové období

16:00 Závěr hlavní části

16:30 Po stopách pilotních projektů (hra)


Odborné zajištění workshopů:


1. Dotační management

Facilitátor:

RNDr. Zita Kučerová Ph. D. - zástupkyně ředitele Centra investic, rozvoje a inovací

Odborní garanti:

Ing. Bc. Radmila Outlá – vedoucí Oddělení projektové kanceláře Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zdeněk Semorád – vedoucí Kanceláře primátora města Pardubice


2. Profesionální projektové řízení

Facilitátor:

Mgr. Věra Sakslová – zástupkyně ředitele Centra evropského projektování a. s.

Odborní garanti:

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. – předseda certifikační rady Společnosti pro projektové řízení, o. s.

Mgr. Věra Marešová – lektorka a senior konzultantka společnosti Thomas International CZ


3. Veřejné zakázky

Facilitátor:

Lukáš Pochylý – editor Českého rozhlasu

Odborní garanti:

Mgr. Pavel Herman – předseda Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj ČR k Zákonu o veřejných zakázkách

Mgr. Romana Derková – advokátka advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o.


Registrace jsou možné elektronicky na webových stránkách projektu PAAK zde.


Soubory ke stažení