Semináře o práci v SW aplikaci DOTIS

23. 10. 2013 Autor: Ondřej Knotek

Informace především pro žadatele v programu obnovy venkova

Oddělení krajských dotací připravilo především pro starosty malých obcí (případně další žadatele) semináře v osmi ORP s cílem vysvětlit práci s aplikací, která je důležitá pro podání žádosti o dotaci v krajských dotačních programech. Jednotlivá místa a termíny seminářů jsou v přiložených souborech.

Všichni žadatelé mají možnost získat informace od administrátorů jednotlivých dotačních programů a objednat se i na individuální konzultaci. Telefonní a emailový adresář na administrátory najdete na našich stránkách a krajském dotačním portále na adrese http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx

Soubory ke stažení