Krajské dotace pro sociální služby v roce 2010

29. 3. 2010 Autor: Ivan Guman

krátký popis zprávy

Program je určen na spolufinancování sociálních služeb, které, jsou zařazeny do Plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje: 1. aktualizace pro období 2008-09.

V dotačním řízení pro rok 2010 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života.

Preferovány budou současně služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti podané předepsanou formou (viz. přílohy) a dat vložených do databázové aplikace projektu „Vytváření místního partnerství – benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ (část Realita 2009).

Postup podání žádosti.

1. Vyplňte data do databázové aplikace projektu „Vytváření místního partnerství – benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“ (část Realita 2009).

2. Vyplňte formuláře žádosti o dotaci.

3. Vyplněnou žádost vytiskněte a podepsanou odešlete na adresu krajského úřadu.

4. Žádost v elektronické podobě (formát .xls) odešlete na email : iguman@kr-kralovehradecky.cz

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové 3 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz (příloha této zprávy).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději 16. dubna 2010 včetně. Rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Soubory ke stažení