Dotační programy v roce 2014

23. 10. 2013 Autor: Ondřej Knotek

Informace k přípravě dotačních programů na rok 2014

Dne 4. listopadu budou v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje projednány materiály k dotačním programům Královéhradeckého kraje na rok 2014. Předpokládá se, že v nejkratší možné době po vydání usnesení již budou vyhlášeny první výzvy. Jako každý rok jsou pro žadatele připraveny dotační programy pro oblasti programu obnovy venkova, volného času dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, vzdělávání a prevence rizikového chování, životního prostředí a zemědělství. Upozorňujeme, že výzva v některých oblastech poběží pouze v nejkratší možné lhůtě 30 kalendářních dnů. Harmonogram výzev zde bude k nahlédnutí po 4. listopadu 2013.