Přerozdělení nevyužitých finančních prostředků - projekty ze zásobníku projektů pro rok 2010

11. 11. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Zatupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poslední rozdělení nevyužitých finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dotační programy z oblasti školství.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. listopadu 2010 usnesením ZK/16/1148/2010 schválilo rojekt ze zásobníku projektů a rozdělilo poslední nevyužité prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje určené na dotační programy z oblasti školství - spotr a tělovýchova a to na projekt v dotačním programu SMR162010

Královéhradeckého krajského sdružení Českého svazu tělesné výchovy IČ 70926069

Název projektu : Sportovní centrum mládeže - jezdectví ve výši 16.000 Kč