Přerozdělení nevyužitých finančních prostředků - navýšení schválených projektů pro rok 2010

21. 10. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Rada Královéhradeckého kraje usnesením RK/25/1166/2010 přerozdělila vrácené finanční prostředky z neuskutečněných veřejně prospěšných projektů v oblasti prevence rizikového chování schváleným projektům.

Soubory ke stažení