Výsledky dotačního řízení pro rok 2010 v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování

26. 4. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání 14. dubna 2010 schválila usnesení RK/8/427/2010 přidělení finančních dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti vzdělávání a prevence rizikového chování.

Všichni žadatelé si mohou stavy svých žádostí zkontrolovat po 30. dubnu 2010 v aplikaci Benefit7.

Soubory ke stažení