Dotace v sociální oblasti 2010. Avízo vratky. Potvrzení dočerpání dotace.

21. 12. 2010 Autor: Ivan Guman

V návaznosti na nové účetnictví státu od 1. 1. 2010 vás touto cestou prosíme o vyplnění tabulky, která se týká poskytnuté dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jedná se v podstatě o avízo případné vratky, popřípadě informaci, že dotace bude vaší organizací vyčerpána v celé výši.

Vyplněnou tabulku zašlete pouze v elektronické podobě na email  kkolarova@kr-kralovehradecky.cz  nejpozději do 12. ledna 2011 – prosíme o dodržení termínu.

Termín pro vyúčtování dotace v písemné podobě zůstává nadále do 15. února 2011 (v tento den musí být vyúčtování předáno na podatelně KÚ KHK). Dovolujeme si vás upozornit, že v případě nedodržení termínu pro podání vyúčtování v písemné podobě, budeme nuceni toto předat k projednání v orgánech kraje.

Soubory ke stažení