Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti obcí prováděných KÚ KHK v roce 2014

23. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roce 2014 vykonal dle ustanovení § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů celkem 263 kontrol u 36 obcí ....

... z tohoto počtu bylo zkontrolováno všech 15 obcí s rozšířenou působností, 7 obcí s pověřeným úřadem a 14 obcí I. typu. Uloženo bylo celkem 42 nápravných opatření, o jejichž nápravách obdržel kontrolní orgán zprávu, pokud o ni požádal. V opačném případě bylo kontrolované osobě uloženo postupovat v dané věci bezodkladně anebo bude správný postup ověřen kontrolou na místě v dalším období.
Více informací v příloze.

Soubory ke stažení