Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti obcí prováděných KÚ KHK v roce 2019

27. 2. 2020 Autor: Miroslava Hlavová

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255 /2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády České republiky č. 689 ze dne 11. září 2013, o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst, zveřejňuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

Soubory ke stažení