Digitální tisk současný a budoucí

13. 11. 2013 Autor: Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Svaz polygrafických podnikatelů, který je profesní organizací polygrafického průmyslu, sdružuje ve svých odborných orgánech také školskou komisi. Úkolem školské komise je prosazování standardů vybavení škol a prosazování zájmu polygrafického odvětví v učebních dokumentech pro přípravu budoucích polygrafů.

Vedle publikační činnosti určené pro svazové školy organizuje Svaz polygrafických podnikatelů i konference pro management škol a jejich odborné učitele. Letošním hostitelem semináře na téma Digitální tiskové technologie současné a budoucí se stala Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Výběr na školu ve Velkém Poříčí padl pro její kvalitní vybavení produkční laserovou a injektovou technologií. Lektory semináře zajistilo české zastoupení firmy KonicaMinolta. Lektoři pro prezentaci použili interní údaje a zejména údaje firmy Grafie Praha, partnera pro vzdělávací programy světových producentů tiskových technologií.

Semináře, který se konal 6. a 7. listopadu 2013, se zúčastnily tradiční polygrafické školy z Prahy, Rumburku, Brna, Olomouce, Zlína, Velkého Poříčí a také škola z Českého Těšína, která se uchází o členství ve školské komisi SPP. Organizací semináře prokázala škola ve Velkém Poříčí svou pozici kmenové školy polygrafického vzdělávání nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v celém širším regionu Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.