Hradec Králové hostil regionální konferenci k projektu Equity Action in Health

16. 2. 2014 Autor: Martina Götzová

Konference s mezinárodní účastí k projektu Equity Action s tématem Odstraňování nerovností ve zdraví, do kterého je zapojen i Královéhradecký kraj, se uskutečnila ve čtvrtek 13. února v prostorách Regiocentra Nový pivovar. Součástí programu byla i prohlídka Speciální základní a Praktické školy Hradec Králové, jakožto ukázkového příkladu příjemce správně využitých dotací.

Hradec Králové hostil regionální konferenci k projektu Equity Action in Health

Cílem projektu Equity Action je prosazování potřebných opatření na evropské, národní, regionální a místní úrovni za účasti řady partnerů v celé řadě politik. V rámci celoevropského projekt Equity Action in Health měli zástupci Královéhradeckého kraje za úkol vypracovat studii, která by zkoumala nerovnosti ve zdravotnické a sociální oblasti, a to z pohledu evropských dotací. Studie se zaměřuje na čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013. Vyhodnocuje výsledky dotovaných regionálních projektů, případně navrhuje efektivnější řešení.

Jako příklad správného využití finanční dotace při odstraňování nerovností ve zdraví byl uveden projekt „Snoezelen“ v Speciální základní a Praktické škole v Hradci Králové. Snoezelen, neboli speciální multismyslová relaxační místnost, zvyšuje kvalitu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Patří k moderním terapeutickým metodám, které pomáhají postiženým mimo jiné s rozvojem komunikace, se stimulací smyslů a snížením poruch chování.

Soubory ke stažení

Fotogalerie