Kraj bude nadále podporovat vědu, výzkum a inovace

20. 12. 2013

Podpora vědy, výzkumu a inovací patří nadále k prioritám Královéhradeckého kraje. Uvedl to hejtman Lubomír Franc na 1. Fóru investic, rozvoje a inovací, které se konalo v hradeckém Novém Adalbertinu. Akci pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem, statutárním městem Hradec Králové, Univerzitou Hradec Králové a Technologickým centrem Hradec Králové.

„Cílem Královéhradeckého kraje v oblasti vědy a výzkumu je propojovat klíčové hráče působící v regionu. Kraj se snaží tuto oblast rozvíjet jak finančně, tak koncepčně, “ uvedl hejtman Franc. Hlavním tématem konference byl aktuální stav přípravy ČR na nové programové období EU 2014 – 2020 s důrazem na výzkum, vzdělávání, podnikání a inovace a představení možností čerpání prostředků EU po roce 2014.

První blok konference „Aktuální stav přípravy ČR na nové programové období“ zahájila Miroslava Kopicová, generální sekretář Rady pro fondy Společného strategického rámce pro oblast konkurenceschopných podniků, výzkumu, inovací, efektivní veřejné správy, zaměstnanosti a vzdělávání s prezentací, ve které se zaměřila na aspekty konkurenceschopnosti české ekonomiky. Předmětem příspěvku Martina Hanzlíka, generálního zmocněnce Rady pro fondy Společného strategického rámce pro oblast inovativních finančních nástrojů byla prezentace nových finančních nástrojů EU pro nadcházející programovací období 2014 – 2020. Závěrečná prezentace prvního bloku se týkala strategie chytré specializace RIS3 České republiky a do Hradce Králové ji přijel představit Michal Zaorálek, náměstek ministra pro řízení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve druhém bloku vystoupila Inka Vaverková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která představila návrh prioritních os Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na nové programové období. Na ni navázal Petr Tůma z Ministerstva průmyslu a obchodu s prezentací Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Následovalo vystoupení Kláry Dostálové z Centra investic, rozvoje a inovací, Michala Turečka z Czechinvestu a Jana Bartoše z Technologického centra Hradec Králové, kteří představili nově vznikající Platformu investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje. Odpolední blok byl celý věnován setkání klíčových aktérů strategie chytré specializace z Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří prezentovali obory své excelence, bariéry svého dalšího rozvoje a podněty k řešení podpory ze strany veřejné správy.