Kraj ušetří, první etapu rekonstrukce náchodské nemocnice „vysoutěžil“ téměř za polovinu

27. 1. 2014 Autor: Petr Vinklář

Úvodní část rekonstrukce nemocnice v Náchodě bude téměř o polovinu levnější, než kraj původně předpokládal. Rozpočtované náklady na nultou etapu byly ve výši 61 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, veřejná soutěž na stavební práce nakonec dokázala cenu stlačit na 35 milionů. Letos se za tyto peníze postaví obslužné silnice a zmodernizují teplovodní a elektrické sítě.

„Díky výběrovým řízením se nám daří snižovat náklady prakticky ve všech oblastech investiční aktivity kraje. Soutěž na dodavatele prvních prací v rámci rekonstrukce naší největší nemocnice ukázala, že i původní předpokládané celkové náklady by mohly být výrazně nižší,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Nultá etapa rekonstrukce nemocnice by měla trvat šest měsíců, stavbaři s pracemi začnou poslední březnový den. Zásadní část modernizace tohoto největšího krajského zdravotnického zařízení za přibližně 800 milionů korun se uskuteční v letech 2015 a 2016.

Během rekonstrukce vznikne hlavní pavilon nemocnice, kde budou působit například operační sály, na ní navazující objekt lůžkové části a budovy pro nemocniční zázemí. Projekt také počítá s budování zpevněných ploch, terénními úpravami či výstavbou opěrných zdí v nemocničním areálu, který leží ve svahu. „Modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení kraje je nezbytná, stav všech sítí nemocnice je zcela havarijní a nerekonstruovatelné jsou i operační sály. V této podobě by nemocnice nemohla dlouho fungovat dál, v podstatě by se jen prohlubovala krize. Bez připravované rekonstrukce vyjde jen holé udržení provozuschopnosti nemocnice na 100 milionů korun ročně,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní odpovědná za oblast zdravotnictví.

Náchodská nemocnice je největší oblastní nemocnicí Královéhradeckého kraje: její spádová oblast je až 150 tisíc obyvatel a na svých odděleních nabízí na 650 lůžek.

Fotogalerie