Královéhradecký kraj zlepšuje dopravní dostupnost v česko-polském příhraničí

6. 2. 2014 Autor: Martina Götzova

Oprava silnice II/310 Polom – Deštné, Zákoutí a následné zlepšení dopravní dostupnosti v česko-polském příhraničí Orlických a Bystřických hor. To je úkol Královéhradeckého kraje v rámci příhraniční spolupráce s Polskem.

„Je to poslední ze série tří projektů a úkolem Královéhradeckého kraje bude provést celkovou opravu komunikace II/310 Polom – Deštné, Zákoutí a Sluźba Dróg i Kolei opraví komunikaci 389 Mostowice – Spalona,“ řekl náměstek hejtmana a radní pro dopravu Karel Janeček. Rekonstrukce se uskuteční v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti na česko-polském příhraničí v oblasti Bystřických a Orlických hor“, prozatím je ale v přípravné fázi. Kraj letos podal žádost a na schválení projektu čeká.

Realizace akce z prostředků Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 by byla dalším krokem v modernizaci dopravy v pohraničí. „Královéhradeckým krajem opravovaný úsek totiž navazuje na předchozí projekt „Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách – Lewin Kłodzki,“ doplnil Janeček.

Vedoucím subjektem při realizaci projektu bude Dolnośląska Słuźba Dróg i Kolei we Wrocławiu a Královéhradecký kraj vystupuje v roli partnera.Administraci bude zajišťovat na základě smluvního vztahu RDA Rychnov nad Kněžnou. Financování tohoto projektu pokrývá z 85% Evropský fond regionálního rozvoje, z 10% žadatel a zbylých 5% bude hrazeno ze státního rozpočtu. „Královéhradecký kraj musí nejprve zabezpečit celkovou částku odhadovaných nákladů, která činí 36,524 milionů korun. Předpokládaná částka, kterou se kraj na projektu zlepšení dopravní dostupnosti podílí, činí 3,6 milionů korun,“ uzavírá krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.