NATO Charity Bazar v Bruselu: Výtěžek pomůže potřebným, část peněz putuje i mezi postižené děti do Čech

22. 11. 2013 Autor: Blanka Oujezdská

Tak jako každoročně se Vojenská část stálé delegace při NATO a EU podílela na tradiční akci NATO Charity Bazar. Broušené vázy, mísy, sklenice či sady karlovarského porcelánu, ale i další tradiční výrobky nabízeli u svého stánku zástupci české delegace při výročním charitativním bazaru (NATO Charity Bazaar), který se konal třetí listopadovou neděli v prostorách velení Severoatlantické aliance v Bruselu. Stovky návštěvníků mohly ochutnat národní kulinářské speciality, odnést si vánoční dárek v podobě rukodělného zboží nebo se pobavit při hudebních a tanečních číslech nadšenců z jednotlivých zemí. Tato významná dobročinná akce je však především příležitostí shromáždit finanční příspěvky na pomoc potřebným lidem. Výtěžek z letošního bazaru bude rozdělen mezi 16 mezinárodních organizací a 6 belgických projektů. Peníze se dostanou k postiženým a těžce nemocným dětem, k seniorům do hospiců nebo do Afghánistánu, kde tamním dětem chybí škola. Svého přídělu se letos dočká i projekt Raná péče Diakonie Stodůlky, která je mezi žadateli jedinou českou organizací.

Česká republika se v posledních letech účastní dobročinného bazaru pravidelně. „Sotva jeden ročník skončí, začneme přemýšlet, jak vylepšit český stánek příště. Tradiční zboží je třeba objednat včas. No a vánoční cukroví, o které bývá rovněž velký zájem, pečou manželky vojáků těsně před otevřením bazaru. Mezitím se členky výboru za Českou republiku účastní pravidelných schůzek, kde diskutují nad přípravou nejen této charitativní akce a také posuzují přihlášené projekty,“ vysvětluje Irena Kruntorádová, která je členkou výboru. Dodává, že k povinnostem členů patří i prodej lístků do tomboly v prostorách NATO, což se rovněž neobejde bez přípravy drobného pohoštění včetně dekorace prodejního místa.

O tom, že český tým se umí zhostit této role skvěle, svědčí i výtěžek z letošního prodeje tradičního zboží. „Letos jsme utržili 3 800 eur, což je o několik stovek více než loni. Všem ženám, které napekly, připravily zboží a na bazaru ho prodávaly, patří velký dík. Poděkování patří i manželům a partnerům, kteří s prodejem neúnavně pomáhali. Věřím, že v příštím roce to bude ještě lepší,“ ocenila ochotu všech dobrovolníků manželka generála Bohunka Balounová. Stranou nezůstali ani muži, kteří měli na starost stánek s občerstvením. Letos nabízeli doslova českou klasiku – pivo a párky. Do společného ranku přispěli částkou 1 800 eur.

Ani po skončení letošního bazaru nešetřil generál Jiří Baloun chválou: „Jsem rád, že jsme i letos mohli přispět na charitativní projekty. Oceňuji úsilí všech dobrovolníků, kteří se do akce zapojili, protože vím, že to dělají ve svém volném čase a zadarmo. Moc jim za to všem děkuji,“ dodal a vyjádřil přání, aby se tato tradice udržela mezi českými vojáky a jejich rodinami co nejdéle.

NATO Charity Bazaar se koná v prostorách velení NATO už od roku 1968. Výroční bazar je společenskou událostí, které se účastní většina členských a partnerských zemí NATO, což jsou v současné době čtyři desítky států. Zaštiťující nezisková organizace stejného názvu vznikla v dubnu roku 2005. V současné době je ve výboru zastoupeno 35 zemí.

Finance na podporu charitativních projektů jsou shromažďovány po celý rok. Část tvoří zisk z prodeje domácích zákusků a koláčů (Bake Sale) z rukou manželek a partnerek vojenského personálu NATO, který se koná několikrát do roka. Dalším zdrojem je výtěžek z akcí pro děti i dospělé (dětské dny, plesy). Největší část financí však pochází z prodeje tradičního zboží a kulinářských produktů zúčastněných států v době konání výročního bazaru. Nezanedbatelným příspěvkem je také výtěžek z prodaných lístků do tomboly, do které přispívá každý stát několika hodnotnými cenami. Letos se šťastní výherci podělili o stovku cen. (Česká republika věnovala křišťálovou vázu a týdenní pobyt ve vojenském rekreačním zařízení dle výběru.) Cenným zdrojem jsou také příspěvky stálých sponzorů (belgické i nadnárodní firmy, banky, společnosti).

Organizátoři NATO Charity Bazaar věnují 35% výtěžku belgickým projektům. Zbylá část, tedy 65%, připadne mezinárodním charitativním organizacím. O příspěvek mohou žádat neziskové a nevládní organizace, které mají registraci platnou alespoň jeden rok. Do seznamu žadatelů mohou být zařazeny i malé, nezávislé organizace s maximálními příjmy ve výši 250 000 eur ročně a s maximálním vlastním kapitálem v hodnotě 1 milion eur. Organizace musí mít sídlo v některé z členských nebo partnerských zemí NATO, což je i případ České republiky. Předložené projekty jsou pak posuzovány z hlediska dlouhodobého přínosu pro co největší počet potřebných lidí. Jsou rozděleny do oblastí: zdraví, životní prostředí, vzdělávání a určeny na pomoc ženám, dětem, seniorům a handicapovaným lidem. Finanční požadavky se však nesmí vztahovat na platy zaměstnanců, provozní náklady organizace či výdaje na reklamu, ani na dopravní prostředky a náklady na dopravu. Maximální částka, kterou může žadatel obdržet, je 10 000 eur. Požadavek je nutné zaslat na adresu charity@natocharitybazaar.org do 1. května kalendářního roku. Pokud je projekt vybrán, finanční dar bude na účet organizace převeden v prosinci téhož roku. (Peníze jsou pak rozděleny na základě hodnocení členů výboru, výtěžek z bazaru je pak rozčleněn alikvotním podílem). Zástupci obdarovaných organizací se pak účastní slavnostního ceremoniálu, který se koná v lednu nadcházejícího roku.