V pondělí začíná v regionu Týden vzdělávání dospělých

7. 11. 2013 Autor: Jana Fiedlerová

Královéhradecký kraj i letos tradičně podpořil akci Týdny vzdělávání dospělých. Od pondělí do pátku lidem představí zážitkovou formou příležitosti k dalšímu vzdělávání v regionu školy, soukromé vzdělávací společnosti, neziskové organizace a další subjekty, které se zabývají celoživotním vzděláváním a podporou kariérního a osobnostního rozvoje, ale i zdravého životního stylu či působí v oblasti kultury a volného času.

I letos se zájemci mohou těšit na ukázky jazykových kurzů, poskytování první pomoci či ukázkové hodiny v oblasti práce s počítačem a testování počítačových znalostí a dovedností. Nabídku tradičních vzdělávacích aktivit doplní například prezentace canisterapie, ukázka dog dancingu, představení komunitní zahrady, komentované prohlídky, ukázkové hodiny orientálního tance či semináře na aktuální témata. Veškeré aktivity realizované v rámci Týdne vzdělávání dospělých jsou pro účastníky akcí bezplatné.

Kompletní program Týdne vzdělávání dospělých 2013 v Královéhradeckém kraji je dostupný na www.kr-kralovehradecky.cz. Informace o průběhu Týdnů vzdělávání dospělých v ČR zájemci současně naleznou na webu www.tydnyvzdelavani.cz, provozovaném Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, pod jejíž záštitou se Týdny vzdělávání dospělých v České republice pořádají.

Cílem Týdne vzdělávání dospělých 2013 v Královéhradeckém kraji je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k dalšímu vzdělávání a nabídnout konkrétní vzdělávací příležitosti dalšího vzdělávání v kraji.

Role hlavního koordinátora akce se opět chopila Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové a pracoviště v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově, kde bude probíhat většina aktivit. Na zajištění Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji se podílí také Asociace institucí vzdělávání dospělých, pod jejíž záštitou se Týdny vzdělávání dospělých v České republice pořádají. Záštitu nad akcí i v letošním roce převzal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.