Za využívání práce z domu získal hradecký krajský úřad Cenu Ministerstva vnitra za inovaci

20. 2. 2014 Autor: Petr Vinklář

Od roku 2012 pracují vybraní úředníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje částečně ze svého domova. Během let 2012 a 2013 pomohl tento projekt zefektivnit provoz úřadu a přinesl úspory téměř 600 tisíc korun, letos se očekává, že díky tomu úřad ušetří až milion korun. Za využívání práce z domu získal hradecký krajský úřad Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2013. Slavnostní předání ocenění se konalo včera v rámci 10. Národní konference kvality ve veřejné správě, kterou letos hostil právě Královéhradecký kraj.

Za využívání práce z domu získal hradecký krajský úřad cenu ministerstva vnitra za inovaci
Princip této formy práce spočívá ve vytvoření sdílených pracovních míst, kdy se více zaměstnanců střídá „na jedné židli“ a kombinují práci z domu a na úřadě. Na začátku tohoto projektu pracovalo z domu šest zaměstnanců oddělení kontroly obcí a analýz. V současnosti tuto kombinovanou formu práce využívá 44 zaměstnanců z deseti odborů. „Prioritně jde o pracovní místa, u kterých část agendy nevyžaduje osobní kontakt s klienty na úřadě, případně potřebná spolupráce s kolegy je minimální a lze ji řešit elektronickou komunikací. Jedná se tedy zejména o kontrolory, informatiky, personalisty či právníky, kde charakter jejich práce a okolnosti tuto formu práce využívat umožňují,“ řekla ředitelka krajského úřadu Ivana Křečková.

Od letoška bude úřad realizovat projekt Podpora činnosti orgánů sociálně - právní ochrany dětí financovaný z peněz EU, který si vyžádal další zaměstnance pro zajištění agendy náhradní rodinné péče, a zároveň bylo na úřad přesunuté oddělení dopravní obslužnosti z krajské organizace OREDO. Díky dalšímu rozšíření projektu práce z domu v letošním roce tak úřad nepotřebuje žádné další prostory pro zaměstnance zajišťující uvedené agendy, může využít ty uvolněné. Tím, že úřad nepotřebuje další kanceláře, letos ušetří 990 tisíc korun.

Dalším přínosem je i vyšší spokojenost zaměstnanců a jejich produktivita. Úřad chce být zodpovědným zaměstnavatelem a nabídkou práce z domu tak některým zaměstnancům umožňuje lépe sladit rodinný a pracovní život.