Češi a Poláci realizovali na 400 projektů za více než dvě miliardy

25. 10. 2013 Autor: Jiří Hošna

V Královéhradeckém kraji a Dolnoslezském vojvodství vzniklo bezmála 400 společných projektů, na které Evropská unie poskytla více než dvě miliardy korun. Díky dotacím se podařilo například opravit silnice, postavit cyklostezky, podpořit práci záchranářů, podnikatelů či vylepšit životní prostředí.

„V rámci projektového partnerství mezi subjekty z Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství vzniklo v období 2007 až 2013 bezmála 400 společně realizovaných projektů – z toho 81 velkých a 304 mikroprojektů. Evropská dotace schválená na tyto projekty přesahuje dvě miliardy korun. Pro Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství to představuje nejvyšší objem dotací v rámci celého podporovaného území česko-polského přeshraničního programu,“ řekl náměstek hejtmana Otakar Ruml.

Mezi jedny z nejvýznamnějších projektů patří modernizace a rekonstrukce silnic na česko-polských hranicích. V roce 2011 se podařilo za více než sto milionů korun opravit silnice, které vedou k hraničním přechodům Broumovského výběžku. Stejnou částku stála i modernizace silnice vedoucí k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki. Za 19 milionů korun se zase postavit nové středisko zdravotnické záchranné služby v Trutnově. Podporu získal i rozsáhlý projekt, díky němuž se vylepšila spolupráce českých a polských hasičů v příhraničí. Za evropské dotace hasiči nakoupili 20 nových vozidel.

V oblasti zaměřené na ochranu životního prostředí uspěl mimo jiné projekt, jehož cílem je zlepšení ochrany přírody Krkonoš pomocí vytvoření společného systému řízení, při kterém čeští a polští ochranáři využijí speciální geografický informační systém. Pozitivní dopad na životní prostředí bude mít i projekt, který se týká nastavení dobrého hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí.

Další miliony korun z Bruselu dostal Královéhradecký kraj, Krajská hospodářská komora, Technologické centrum Hradec Králové a polští partneři na vznik informačního česko-polského inovačního portálu, který rozvíjí podnikatelské prostředí. Velké množství projektů se pak uskutečnilo v oblasti rozvoje cestovního ruchu – stavba cyklostezek a cykotras, bikeparku či skateparku.

Program česko–polské regionální spolupráce nedávno oslavil své desáté výročí. Podle zástupců Evropské komise patří k nejlépe fungujícím v Evropské unii v rámci všech 53 evropských přeshraničních programů. Program je optimální z hlediska efektivity i rychlosti čerpání financí. Na své úspěchy by chtěl navázat i v letech 2014 až 2020.