Kraj poskytl dva miliony na cyklostezku „Mechu a perníku“

18. 11. 2013 Autor: Jiří Hošna

Dva miliony korun poskytl Královéhradecký kraj na realizaci další etapy stavby cyklostezky „Mechu a perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Rozhodli o tom dnes krajští radní. Poskytnutím finančního příspěvku se dále naplňuje Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje, která bude mít vliv i na ekonomický rozvoj regionu.

„Dotace je určená především pro výkupy pozemků v rámci území Hradec Králové – Vysoká nad Labem, na doprovodnou inženýrskou činnost a na finanční podíl na projektových dokumentacích pro stavební povolení a provedení stavby. Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje rozvoj cyklodopravy a poskytuje granty na další vylepšování sítě cyklostezek a cyklotras, dotuje i provoz cyklobusů,“ řekl hejtman Lubomír Franc.

Převážná část cyklostezky je situována do povodí řeky Labe. Cyklostezka by měla být dlouhá téměř devatenáct kilometrů a bude součástí plánované Labské stezky směřující z Krkonoš podél Labe až do Hamburku. Úsek cyklostezky na území Královéhradeckého kraje měří asi 9,5 kilometru. Trasa je rozdělena na čtyři úseky, které je možno realizovat samostatně.

Finanční příspěvek kraje dostane Svazek obcí Hradubická labská, který byl založený zástupci osmi obcí, jež se nacházejí na trase plánované cyklostezky „Mechu a perníku“ - Vysoká nad Labem, Bukovina, Dříteč, Němčice, Staré Hradiště, Ráby a města Hradec Králové a Pardubice. Kofinancováni etapy Hradec Králové – Vysoká nad Labem bude souběžné s městem Hradec Králové, který schválil stejnou výši příspěvku pro stejné účely. Dotace by měly zajistit výkupy pozemků a zpracování potřebných dokumentací v roce 2014. V roce 2015 by se mohl začít záměr realizovat.