Poslední neznámá na mapě české gotiky a renesance? Východní Čechy

25. 11. 2013 Autor: Imrich Dioszegi

Východní Čechy jsou jedním z posledních regionů České republiky, který dosud nemá na svém území uceleně a přehledně popsanou mapu gotického a renesančního umění. Přitom právě východní Čechy jsou regionem, na kterém gotika a raná renesance zanechaly nepřehlédnutelnou a jedinečnou stopu. V prosinci proto chtějí vědci z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Katedry dějin umění olomoucké Filosofické fakulty Univerzity Palackého představit v rámci mezinárodní odborné konference projekt, který toto prázdné místo na mapě historie umění v českých zemích doplní.

„Konference na téma Gotické a rané renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550 je první etapou budoucího výzkumného záměru, jehož základním cílem je vytvoření vědeckého katalogu a realizace výstavního projektu, který představí výtvarnou kulturu východočeského regionu v době středověku a raného novověku. Kulturní krajina východních Čech je jednou z posledních částí našeho státu, kde se výstavní projekt s vědecky koncipovaným katalogem, na rozdíl od jiných oblastí republiky, nepodařilo dosud realizovat,“ uvedl Milan Dospěl z filosofické fakulty olomoucké Univerzity Palackého.

Na mezinárodní odborné konferenci o východočeském gotickém a renesančním umění, která se koná od 3. do 5. prosince v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové, vystoupí na tři desítky českých a polských historiků umění.

„Mezi nejvýznamnější široce známé památky východočeské gotiky a renesance patří například královéhradecký chrám Svatého Ducha či pardubický zámek, ale i veřejnosti méně známé oltáře, obrazy či sochy. Jde přitom o památky, které mají nepřehlédnutelnou historickou a uměleckou hodnotu. Popularizaci tohoto kulturního dědictví našeho regionu velice vítáme,“ řekl náměstek královéhradeckého hejtmana Otakar Ruml.

Královéhradecký kraj patří mezi turisty nejnavštěvovanější regiony v zemi. Celkem se v kraji nachází bezmála dvě desítky národních kulturních památek. Mezi ně patří například barokní hospitál Kuks, Babiččino údolí, zámek Hrádek u Nechanic či kaple Zjevení Páně ve Smiřicích.