Metodický pokyn pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

10. 7. 2018 Autor: Veronika Janáčková

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 (bod 4.2.5.). Jeho hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje.

Cílem tohoto pokynu je stanovit proces navrhování a zapisování nemateriálních statků tradiční lidové kultury do seznamu, provádění periodické kontrolní dokumentace a způsob označování do seznamu zapsaných nemateriálních statků za ohrožené nebo zaniklé.

Soubory ke stažení

  • Metodický pokyn (pdf, 217 kB, 5.12.2017)

    pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje