Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

27. 8. 2018 Autor: Antonín Šimek

Cena je udělována Radou Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Cena je udělována tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Smyslem je nejen ocenit dovednosti výrobců, ale také je podpořit a tím přispět k zachování tradičních technologií. Ocenění je obdobou titulu „Nositel tradice lidových řemesel“, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. Cena navazuje na ocenění Zlatý kolovrat, které bylo v Královéhradeckém kraji předáváno od roku 2002 do roku 2016.

Rok 2017

Jana Jarkovská, Štěnkov, Třebechovice pod Orebem

obor výrobky z kukuřičného šustí