Ocenění Nositel tradice lidových řemesel putuje do Královéhradeckého kraje

22. 5. 2020 Autor: Lucie Slanařová

Ministr kultury České republiky uděluje od roku 2001 ocenění Nositel tradice lidových řemesel vybraným lidovým tvůrcům, kteří se výrazně podílejí na výrobě předmětů tradičními technologickými postupy. Česká republika tímto oceněním navázala na projekt UNESCO „Žijící lidské poklady“, jehož cílem je zachovat tradiční řemesla pro budoucí generaci.

V letošním roce obdrží prestižní ocenění hned tři zástupci z Královéhradeckého kraje – Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem za výrobu tiskařských forem na modrotisk a Jana Štefková z Merklovic u Vamberka za obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka. Pánové Bartoš a Plucha jsou posledními formíry, kteří dokáží modrotiskové formy nejen opravit, ale také vyrobit nové. Za svou trpělivou a profesionální práci byli v roce 2015 oceněni cenou Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat. Krajkářka Jana Štefková je jedním z hlavních nositelů nemateriálního statku „Tradice krajkářství na Vamberecku“ zapsaného roku 2019 na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Díky své celoživotní zkušenosti, mimořádné řemeslné zručnosti a precizní znalosti technologie výroby paličkované krajky spojuje ve své tvorbě tradiční výrobní postupy se současnou estetikou a udržuje tradici vambereckého krajkářství stále živou. Rada Královéhradeckého kraje udělila Janě Štefkové již vroce 2005 krajské ocenění Zlatý Kolovrat.

Za přípravu úspěšných nominací patří poděkování Regionálnímu pracovišti pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Městskému muzeu ve Dvoře Králové nad Labem a Muzeu krajky ve Vamberku.

Z Královéhradeckého kraje byli v uplynulých letech oceněni Ing. Oldřich Kvapil z Hořic v Podkrkonoší za obor řezba reliéfních forem na perník (2003) a Ing. Josef Komárek za obor řezba králických figurek a betlémů (2015).

Zdroj textu a fotografií: Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Fotogalerie