Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

30. 1. 2020 Autor: Lucie Barešová

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. Byl zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a je veden v souladu s Metodickým pokynem pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje.

K 1.1.2020 jsou v krajském seznamu zapsány tři nemateriální statky tradiční lidové kultury, a to Východočeské loutkářství, dále Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku a Betlemářství. Nemateriální statky zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje mohou být dále navrženy k jejich zapsání na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Východočeské loutkářství bylo na státní seznam zapsáno v roce 2012. Dne 13. prosince 2019 schválil ministr kultury Lubomír Zaorálek zápis tradice vambereckého krajkářství na státní seznam nemateriálních státků (položka 27/2019).

Soubory ke stažení