Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2011

Poslední aktualizace: 16. 7. 2012

Autor: Věra Kopřivová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2011 doc 124 kB 16.7.2012
Čerpání rozpočtu k 31.12.2011 Tab. č. 1 xls 102 kB 16.7.2012
Porovnání r. 2010 s r. 2011 Tab. č. 2 xls 136 kB 16.7.2012
Příjmy: podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 31.12.2011 Tab. č. 3a xls 71 kB 16.7.2012
Výdaje: podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 31.12.2011 Tab. č. 3b xls 380 kB 16.7.2012
Výkaz zisku a ztráty Tab. č. 4 xls 55 kB 16.7.2012
Rozvaha Tab. č. 5 xls 51 kB 16.7.2012
Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2011 Tab. č. 6 xls 62 kB 16.7.2012
Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2011 Tab. č. 7 xls 74 kB 16.7.2012
Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2011 Tab. č. 8 xls 25 kB 16.7.2012
Přehled o dotacích poskytnutých KHK ze státního rozpočtu prostřednictvím čerpacích účtů v roce 2011 Tab. č. 9 xls 23 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze zahraničí v roce 2011 Tab. č. 10 xls 63 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2011 Tab. č. 11 xls 42 kB 16.7.2012
Čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v r. 2011 Tab. č. 12 xls 22 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2011 Tab. č. 13 xls 32 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2011 u příspěvkových organizací Tab. č. 14 xls 28 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011 Tab. č. 15 xls 48 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011 za příspěvkové organizace a akciové společnosti Tab. č. 16 xls 64 kB 16.7.2012
Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2011 Tab. č. 17 xls 22 kB 16.7.2012
Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2011 Tab. č. 18 xls 21 kB 16.7.2012
Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2011 Tab. č. 19 xls 22 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání vlastních prostředků kraje určených na grantové a dílčí programy a samostatné projekty v r. 2011 Tab. č. 20 xlsx 93 kB 16.7.2012
Přehled o čerpání vlastních prostředků kraje určených na program obnovy venkova v r. 2011 Tab. č. 21 xls 44 kB 16.7.2012
Rekapitulace výdajů z úvěru přijatého v r. 2008 v celkovém objemu 500 mil. Kč Tab. č. 22 xlsx 15 kB 16.7.2012
Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje porovnání r. 2011 s r. 2010 Tab. č. 23 xls 22 kB 16.7.2012
Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2011 Tab. č. 24 xls 25 kB 16.7.2012
Grafy zip 1111 kB 16.7.2012