Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2013

Poslední aktualizace: 26. 6. 2014

Autor: Věra Kopřivová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Tabulka č. 24 Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje po finančním vypořádání za rok 2013 xls 35 kB 26.6.2014
Tabulka č. 23 Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2013 xls 28 kB 26.6.2014
Tabulka č. 22 Výpočet ukazatele dluhové služby Královéhradeckého kraje porovnání r. 2013 s r. 2012 xls 29 kB 26.6.2014
Tabulka č. 21 Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2013 xls 22 kB 26.6.2014
Tabulka č. 20 Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2013 xls 28 kB 26.6.2014
Tabulka č. 19 Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2013 xls 22 kB 26.6.2014
Tabulka č. 18 Tvorba a čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013 xls 22 kB 26.6.2014
Tabulka č. 17 Krajské dotační programy v r. 2013 xls 275 kB 26.6.2014
Tabulka č. 16 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti xls 66 kB 26.6.2014
Tabulka č. 15 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2013 xls 52 kB 26.6.2014
Tabulka č. 14 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2013 u příspěvkových organizací xls 35 kB 26.6.2014
Tabulka č. 13 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2013 xls 34 kB 26.6.2014
Tabulka č. 12 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2013 u příspěvkových organizací a obchodních společností xls 30 kB 26.6.2014
Tabulka č. 11 Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2013 xls 32 kB 26.6.2014
Tabulka č. 10 Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze zahraničí v roce 2013 xls 78 kB 26.6.2014
Tabulka č. 9 Přehled o dotacích poskytnutých KHK ze státního rozpočtu prostřednictvím čerpacích limitů v roce 2013 xls 30 kB 26.6.2014
Tabulka č. 8 Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2013 xls 27 kB 26.6.2014
Tabulka č. 7 Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2013 xls 85 kB 26.6.2014
Tabulka č. 6 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2013 xls 71 kB 26.6.2014
Tabulka č. 5 Rozvaha Královéhradeckého kraje za rok 2013 xls 102 kB 26.6.2014
Tabulka č. 4 Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 31.12.2013 - Výdaje xls 323 kB 26.6.2014
Tabulka č. 3 Podrobné čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje k 31.12.2013 - Příjmy xls 75 kB 26.6.2014
Tabulka č. 2 čerpání rozpočtu KHK - porovnání roku 2013 s rokem 2012 xls 153 kB 26.6.2014
Tabulka č. 1 Čerpání rozpočtu KHK k 31.12. 2013 xls 118 kB 26.6.2014
Zpráva interního auditora pdf 183 kB 26.6.2014
Zpráva MF o výsledku přezkoumání hospodaření KHK za rok 2013 pdf 1622 kB 26.6.2014
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2013 pdf 267 kB 26.6.2014

Fotogalerie