Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2016

Poslední aktualizace: 28. 6. 2017

Autor: Věra Kopřivová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2016 pdf 292 kB 28.6.2017
Inventarizační zpráva za rok 2016 pdf 683 kB 28.6.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KHK za rok 2016 pdf 3625 kB 28.6.2017
Zpráva interního auditu za r. 2016 pdf 191 kB 28.6.2017
Tabulka č. 1 ČERPÁNÍ ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE k 31.12.2016 xls 279 kB 28.6.2017
Tabulka č. 2 ČERPÁNÍ ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE porovnání roku 2016 s rokem 2015 xls 150 kB 28.6.2017
Tabulka č. 3 Podrobné čerpání rozpočtu KHK pdf 124 kB 28.6.2017
Tabulka č. 4 Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2016 xls 74 kB 28.6.2017
Tabulka č. 5 Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2016 xls 93 kB 28.6.2017
Tabulka č. 6 Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2016 xls 39 kB 28.6.2017
Tabulka č. 7 Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze státních fondů v roce 2016 xls 87 kB 28.6.2017
Tabulka č. 8 Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2016 xls 48 kB 28.6.2017
Tabulka č. 9 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2016 u příspěvkových organizací a obchodních společností xls 43 kB 28.6.2017
Tabulka č. 10 Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2016 xls 45 kB 28.6.2017
Tabulka č. 11 řehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2016 u příspěvkových organizací xls 42 kB 28.6.2017
Tabulka č. 12 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016 xls 57 kB 28.6.2017
Tabulka č. 13 Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti xls 60 kB 28.6.2017
Tabulka č. 14 Krajské dotační programy xls 417 kB 28.6.2017
Tabulka č. 15 Tvorba a čerpání FRR v roce 2016 xls 34 kB 28.6.2017
Tabulka č. 16 Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2016 xls 34 kB 28.6.2017
Tabulka č. 17 Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2016 xls 27 kB 28.6.2017
Tabulka č. 18 Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2016 xls 34 kB 28.6.2017
Tabulka č. 19 Výpočet ukazatele dluhové služby KHK porovnání r. 2016 s r. 2015 xls 35 kB 28.6.2017
Tabulka č. 20 Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2016 xls 38 kB 28.6.2017
Tabulka č. 21 Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje pro finančním vypořádání za rok 2016 xls 45 kB 28.6.2017
Tabulka č. 22 Účetní závěrka pdf 125 kB 28.6.2017

Fotogalerie