Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2016

28. 6. 2017 Autor: Věra Kopřivová

Soubory ke stažení

 • Důvodová zpráva (pdf, 292 kB, 28.6.2017)

  k závěrečnému účtu za rok 2016

 • Inventarizační zpráva za rok 2016 (pdf, 683 kB, 28.6.2017)

 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KHK za rok 2016 (pdf, 3625 kB, 28.6.2017)

 • Zpráva interního auditu za r. 2016 (pdf, 191 kB, 28.6.2017)

 • Tabulka č. 1 (xls, 279 kB, 28.6.2017)

  ČERPÁNÍ ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE k 31.12.2016

 • Tabulka č. 2 (xls, 150 kB, 28.6.2017)

  ČERPÁNÍ ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE porovnání roku 2016 s rokem 2015

 • Tabulka č. 3 (pdf, 124 kB, 28.6.2017)

  Podrobné čerpání rozpočtu KHK

 • Tabulka č. 4 (xls, 74 kB, 28.6.2017)

  Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem za rok 2016

 • Tabulka č. 5 (xls, 93 kB, 28.6.2017)

  Tvorba a použití fondů příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem v roce 2016

 • Tabulka č. 6 (xls, 39 kB, 28.6.2017)

  Přehled o hospodaření obchodních společností za rok 2016

 • Tabulka č. 7 (xls, 87 kB, 28.6.2017)

  Přehled o čerpání dotací přijatých ze státního rozpočtu, z Regionální rady regionu soudržnosti SV a ze státních fondů v roce 2016

 • Tabulka č. 8 (xls, 48 kB, 28.6.2017)

  Přehled o čerpání výdajů na investiční akce z vlastních prostředků kraje v roce 2016

 • Tabulka č. 9 (xls, 43 kB, 28.6.2017)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na investiční účely včetně s nimi souvisejících neinvestičních výdajů v roce 2016 u příspěvkových organizací a obchodních společností

 • Tabulka č. 10 (xls, 45 kB, 28.6.2017)

  Přehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje na opravy a údržbu v roce 2016

 • Tabulka č. 11 (xls, 42 kB, 28.6.2017)

  řehled o čerpání výdajů financovaných z vlastních prostředků kraje určených na opravy a údržbu v roce 2016 u příspěvkových organizací

 • Tabulka č. 12 (xls, 57 kB, 28.6.2017)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016

 • Tabulka č. 13 (xls, 60 kB, 28.6.2017)

  Přehled o čerpání výdajů z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2016 za příspěvkové organizace a obchodní společnosti

 • Tabulka č. 14 (xls, 417 kB, 28.6.2017)

  Krajské dotační programy

 • Tabulka č. 15 (xls, 34 kB, 28.6.2017)

  Tvorba a čerpání FRR v roce 2016

 • Tabulka č. 16 (xls, 34 kB, 28.6.2017)

  Tvorba a čerpání Dotačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2016

 • Tabulka č. 17 (xls, 27 kB, 28.6.2017)

  Tvorba a čerpání Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje v roce 2016

 • Tabulka č. 18 (xls, 34 kB, 28.6.2017)

  Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2016

 • Tabulka č. 19 (xls, 35 kB, 28.6.2017)

  Výpočet ukazatele dluhové služby KHK porovnání r. 2016 s r. 2015

 • Tabulka č. 20 (xls, 38 kB, 28.6.2017)

  Přehled o finančním vypořádání Královéhradeckého kraje za rok 2016

 • Tabulka č. 21 (xls, 45 kB, 28.6.2017)

  Návrh na rozdělení disponibilních zdrojů Královéhradeckého kraje pro finančním vypořádání za rok 2016

 • Tabulka č. 22 (pdf, 125 kB, 28.6.2017)

  Účetní závěrka

Fotogalerie