NIDV hledá zapálené matikáře, češtináře, učitele IT a aktivní ředitele škol

24. 3. 2020

Jste učitel s praxí a mezi vaše předměty patří Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace nebo Informatika a ICT? Myslíte si, že učíte zajímavě a že by vaše zkušenosti mohly být inspirativní pro ostatní kolegy z jiných škol? Nebo jste ředitelem školy, který má chuť předávat své zkušenosti kolegům? Pak jsou právě pro vás určené pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů a Stálé konference ředitelů, které vznikají v rámci systémového projektu SYPO.

Hlavním cílem projektu SYPO (Systém podpory pedagogických pracovníků) je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik.

Do národní úrovně kabinetů hledáme učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol a zástupce vedení škol. Hlavním cílem národních metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání a sdílení zkušeností. Národní kabinety budou platformou, která podpoří činnost jednotlivých učitelů i předmětových komisí a metodických sdružení, která již v současné době ve školách fungují. Národní kabinet se bude scházet 3x ročně formou celodenního setkání na centrálním pracovišti NIDV v Praze, celková časová náročnost činností v Národním kabinetu je minimálně 160 hodin ročně na DPP.

Projekt SYPO zároveň hledá kolegy z řad zástupců odborné veřejnosti a aktivních ředitelů škol do Stálé konference ředitelů, která je analogií metodických kabinetů určenou pro vedení škol. Činnost členů bude honorována a předpokládané časové zapojení členů je 15 hodin měsíčně.

Pokud se chcete do projektu zapojit, více informací hledejte na stránkách https://www.npicr.cz/ a http://www.projektsypo.cz/ .