Klíčové strategické dokumenty k prevenci - národní úroveň

10. 4. 2015 Autor: Dita Kosová

MŠMT považuje v oblasti prevence následující dokumenty za strategické:

Aktuálně se připravují:
  • Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice
  • Akční plán k alkoholu
  • Akční plán ke kouření (tabáku)