Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018

28. 5. 2013 Autor: Dita Kosová

MŠMT se podařilo vypracovat první národní strategii primární prevence, která byla schválena Vládou ČR.

Dle slov vedoucí úseku prevence MŠMT Mgr. Martiny Budínské je v současné době stále důležitost primární prevence podceňována. Společný koordinovaný postup všech článků v systému prevence v rámci resortu školství zvyšuje pravděpodobnost účinnosti působení a úspěchu při dosahování stanovených cílů souvisejících s rizikovým chováním.

Proto všichni vítáme, že byl vypracován a zveřejněn tento strategický materiál, který je volně ke stažení na www.msmt.cz/file/28077 .

Soubory ke stažení