Plán primární prevence rizikového chování

20. 12. 2012 Autor: Dita Kosová

Na základě požadavku MŠMT vytvořil odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (stejně jako ostatní kraje) Plán primární prevence rizikového chování Královéhradeckého kraje.

Plán obsahuje:

1) demografický popis kraje

2) východiska plánu s analýzou potřeb

3) priority kraje na rok 2012 - 2016

4) síť služeb kraje

5) koordinaci primární prevence na krajské úrovni

6) dokumenty upravující primární prevenci v kraji

7) aktivity kraje v oblasti primární prevence

8) financování služeb primární prevence v kraji

9) proces vzniku plánu

Plán primární prevence rizikového chování KHK byl schválen na rok 2013 vedoucí odboru školství KÚ KHK, JUDr. Radmilou Šulcovou. (viz příloha)

Soubory ke stažení