Proces certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence přináší řadu otázek

9. 5. 2014 Autor: Dita Kosová

Jak jistě víte, v roce 2013 byl obnoven proces hodnocení kvality programů primární prevence - certifikace, který byl pozastaven od února 2011. Tato akce probíhá pod záštitou MŠMT a fakticky programy hodnotí Národní ústav pro vzdělávání. Nejen seznam cerfitikovaných programů organizací naleznete na www.nuv.cz. Informace lze získat i na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/certifikace-programu-primarni-prevence-1 .

Pro rok 2014 platí přechodné ustanovení, umožňující organizacím, které nemají platný certifikát, doložit řádnou přihlášku k certifikaci adresovanou na Národní ústav pro vzdělávání. (Cena 1 programu činí Kč 25 000,-, dvou programů Kč 27 500,-, tří programů Kč 30 000,-). V tom případě mohly tyto organizace u MŠMT na rok 2014 žádat o dotační titul vypisovaný v oblasti prevence až do výše Kč 350 000,-. V současné době probíhá proces hodnocení programů např. u o.p.s. Prostor Plus, Prostor Pro, o.s. Semiramis.

MŠMT doporučuje, aby si školy a školská zařízení zvaly jen takové nestátní neziskové a jiné organizace, které nabízí právě certifikované programy primární prevence.

Proces cerfitikací napadla Mgr. Michaela Veselá ve svém dopise ze dne 25. 3. 2014 adresovaném ministru školství, PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, který je ke stažení na http://www.spolecnekbezpeci.cz/ či v příloze této zprávy.

MŠMT k procesu cerfitikací zaujalo stanovisko, s nímž se též v příloze této zprávy můžete seznámit.

Soubory ke stažení