Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování za rok 2014

23. 4. 2015 Autor: Dita Kosová

Usnesením čj. RK/11/442/2015 vzala Rada Královéhradeckého kraje na vědomí "Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje za rok 2014".

Ve vyhodnocení naleznete souhrn aktivit metodiků prevence Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje dle jednotlivých okresů, přehled nestátních neziskových organizací v našem kraji působících (u některých i přehled o dlouhodobých programech priární prevence a oblastí projevů rizikovécho chování - viz certifikace), přehled o financování primární prevence (MŠMT, KÚ KHK, obcí III. stupně), výsledky dotazníkového šetření za r. 2013/2014, informace o fungování Týmů pro mládež, přehled o uspořádaných akcích v oblasti primární prevence a informace o vzdělávání školních metodiků prevence aj.

Více viz příloha.

Soubory ke stažení