Výsledky Systému výkaznictví preventivních aktivit za KHK za šk. r. 2015/2016

12. 6. 2017 Autor: Dita Kosová

Za šk. rok 2015/2016 poprvé 149 škol z Královéhradeckého kraje vyplnilo formulář v rámci MŠMT podporovaného Systému výkaznictví preventivních aktivit. Školy formulář naleznou na http://www.preventivni-aktivity.cz/. Výsledky zjištění byly shrnuty ve Vyhodnocení koncepce školské primární prevence dětí a mládeže KHK na období 2014-2018 za rok 2016. Výkaz vyplňovaly základní i střední školy v KHK. Celkem jej vyplnilo za uvedený školní rok 893 škol v rámci ČR.

Systém výkaznictví preventivních aktivit má celkem 7 částí:

Můžete se podrobně seznámit s výsledky za uplynulý školní rok.

1) pozice školního metodika prevence, MPP, krizový plán

2) specifická prevence - preventivní témata obsažená v ŠVP

3) preventivní programy

4) nespecifická prevence

5) práce s dalšími cílovými skupinami

6) specifická prevence - evidence typů a míry rizikového chování na škole.

7) kvalitativní hodnocení školního roku

Na školní rok 2016/2017 zůstává Systém výkaznictví preventivních aktivit v nezměněné formě. S případnými dotazy s jeho vyplňováním se, prosím, obracejte na metodiky prevence z PPP a SPC KHK či na e-mail: vykazy.prevence@nuv.cz. Výkaz se dá vyplňovat průběžně či nyní po ukončení školního roku 2016/2017. Na nový školní rok 2017/2018budou zakceptovány připomínky ŠMP a dotazník bude upraven. Děkujeme za vaši spolupráci a věříme, že naleznete na jednotném republikovém systému výkaznictví preventivních aktivit přínos.

Soubory ke stažení