Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2011/2012

25. 3. 2013 Autor: Daniel Horáček

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2011/2012 je vypracována na základě požadavků vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK/4/177/2013 ze dne 18.3.2013.

Soubory ke stažení