Opakované VŘ na pozici: vedoucí oddělení správy majetku

9. 11. 2018 Autor: Město Jaroměř

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
Opakované výběrové řízení č. 27/2018

na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení správy majetku, zařazeného v odboru majetku města, Městského úřadu Jaroměř

  • Místo výkonu práce: Jaroměř
  • Předpokládaný nástup do zaměstnání: 04.02.2019
  • Doba trvání pracovního poměru: Doba určitá, plný pracovní úvazek – zástup za MD + RD (nejdéle však do 31.01.2022), šestiměsíční zkušební doba. Možnost prodloužení prac. poměru v souladu s ustanovením § 39 Zákoníku práce.
  • Platové zařazení: Platová třída č. 10
Více informací najdete v příloze,

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 23.11.2018 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Opakované VŘ č. 27/2018 – vedoucí oddělení správy majetku – neotvírat“.

Soubory ke stažení