9.10 - Opatření v případě mimořádných okolností na území kraje

26. 5. 2008

Opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2 lesního zákona).

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   9
   
 2. 02. Kód:   10
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2 lesního zákona).

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Orgán kraje v přenesené působnosti může vlastníkovi lesa, za předpokladu uvedeném v názvu této situace, uložit podle § 32 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění opatření: 1. zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu 2. provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů 3. zničení napadených semen a sazenic 4. průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva 5. omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Orgán kraje z vlastního podnětu, vlastníci postižených lesů.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Vznik mimořádných okolností dle § 32 odst. 2 lesního zákona v rozsahu uvedeném v názvu této situace.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Písemným podáním podnětu na vydání opatření učiněným osobně nebo poštou.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Na krajském úřadě, nachází-li se předmětné pozemky v obvodu správní působnosti tohoto kraje a přesahují-li obvod působnosti obce s rozšířenou působností.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Doklad o mimořádném rozsahu škodlivých okolností a odůvodnění proč mají být nařízena mimořádná opatření.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře se nepoužívají.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Žádosti se vyřizují neprodleně.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Žádní.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení).
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce stanoveny nejsou.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Oldřich Vít, tel: 495817429, e-mail: ovit@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  18.1.2008
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: