Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeVýzkum, vývoj, inovaceRealizace inovační strategie KHK

1. Fórum investic, rozvoje a inovací - tisková zpráva

Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

Ve středu 11. prosince 2013 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu uskutečnilo 1. Fórum investic, rozvoje a inovací jako závěrečná konference projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01121). Na pořádání konference se podílelo Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem, statutárním městem Hradec Králové, Univerzitou Hradec Králové a Technologickým centrem Hradec Králové.

Hlavním tématem konference byl aktuální stav přípravy ČR na nové programové období EU 2014 – 2020 s důrazem na výzkum, vzdělávání, podnikání a inovace a představení možností čerpání prostředků EU po roce 2014. Odpolední blok byl věnován tématu excelence a bariérám rozvoje regionálního výzkumného a inovačního systému. Konferenci navštívilo více než 80 účastníků.

V úvodu konference vystoupil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc společně s primátorem města Hradec Králové a rektorem Univerzity Hradec Králové. Hejtman Královéhradeckého kraje zdůraznil, že „cílem Královéhradeckého kraje v oblasti vědy a výzkumu je propojovat klíčové hráče působící v regionu a Královéhradecký kraj se snaží tuto oblast rozvíjet jak finančně, tak koncepčně“.

První blok konference „Aktuální stav přípravy ČR na nové programové období“ zahájila Miroslava Kopicová, generální sekretář Rady pro fondy Společného strategického rámce pro oblast konkurenceschopných podniků, výzkumu, inovací, efektivní veřejné správy, zaměstnanosti a vzdělávání s prezentací, ve které se zaměřila na aspekty konkurenceschopnosti české ekonomiky. Předmětem příspěvku Martina Hanzlíka, generálního zmocněnce Rady pro fondy Společného strategického rámce pro oblast inovativních finančních nástrojů byla prezentace nových finančních nástrojů EU pro nadcházející programovací období 2014 – 2020. Závěrečná prezentace prvního bloku se týkala strategie chytré specializace RIS3 České republiky a do Hradce Králové ji přijel představit Michal Zaorálek, náměstek ministra pro řízení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve druhém bloku vystoupila Inka Vaverková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která představila návrh prioritních os Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na nové programové období. Na ní navázal Petr Tůma z Ministerstva průmyslu a obchodu s prezentací Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Následovalo vystoupení Kláry Dostálové z Centra investic, rozvoje a inovací, Michala Turečka z Czechinvestu a Jana Bartoše z Technologického centra Hradec Králové, kteří představili nově vznikající Platformu investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje. Odpolední blok byl věnován představení Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a setkání klíčových aktérů strategie chytré specializace z Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří prezentovali obory své excelence, bariéry svého dalšího rozvoje a podněty k řešení podpory ze strany veřejné správy.


Autor: Lucie Richtr

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha 9 Komplexní studie D. Všetečka pdf 216 kB 15.1.2014
Příloha 8 PlatformaIRI C J. Bartoš pdf 1371 kB 15.1.2014
Příloha 7 PlatformaIRI B M. Tureček pdf 451 kB 15.1.2014
Příloha 6 MPO - OP PIK_2014-2020 P. Tůma pdf 624 kB 15.1.2014
Příloha 5 MPO - OP PIK_2014-2020 P. Tůma pdf 862 kB 15.1.2014
Příloha 4 MSMT - OP VVV_2014-2020 I. Vaverková pdf 374 kB 15.1.2014
Příloha 3 RIS3 NM M. Zaorálek pdf 420 kB 15.1.2014
Příloha 2 GS M. Hanzlík pdf 341 kB 15.1.2014
Příloha 1 GS M. Kopicová pdf 441 kB 15.1.2014

Fotogalerie