Výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání II

9. 11. 2018 Autor: Petra Hnátová

MŠMT jako poskytovatel dotace vyhlásilo výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Žádost o podporu je možné podávat od 31. 10. 2018 do 28. 2. 2019.

Logo KAP KHK

Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.

Podporované aktivity jsou:

  • Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů

  • Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi (kulturními/ paměťovými, ekologickými či vědeckými centry)

  • Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol

  • Šíření příkladů dobré praxe škol


      Více informací naleznete na stránkách MŠMT.


      Logo OP VVV