Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji

7. 6. 2016 Autor: Petra Hnátová

Analýza potřeb na školách v Královéhradeckém kraji byla zpracována v rámci projektu P-KAP, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v období listopad 2015 – leden 2016 .

Hlavním cílem šetření bylo zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb.

V rámci šetření byla sledována situace v oblastech kariérového poradenství, spolupráce škol a firem, dalšího vzdělávání poskytovaného sítěmi škol v krajích, polytechnického vzdělávání, podpory kompetencí k podnikavosti, společného vzdělávání a infrastruktury školy. Mezi další sledované oblasti byly zařazeny oblast ICT, jazykové vzdělávání a rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Na dotazníkové šetření reagovalo 100 % středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

Logo OP VVV

Soubory ke stažení