Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

13. 4. 2017 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice pořádá dne 25. dubna 2017 od 10:00 do 15:30 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Seminář je určen pro zástupce krajů, regionálních rozvojových agentur, měst a obcí, univerzit, hospodářských komor, zdravotnických a sociálních zařízení, nadací apod. a to jak z Královéhradeckého kraje, tak i z Pardubického kraje. Účast na semináři je bezplatná.


Registraci na seminář prosím proveďte vyplněním krátkého on-line formuláře na https://goo.gl/PL3o1I do 20. dubna 2017.


Pozvánku na seminář, program semináře a základní podpůrné informační materiály naleznete na:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-programy-2014-2020/eus/aktualita-100858.