Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osy 3 a 4)

28. 5. 2018 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 16. března 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého kraje (případně z Pardubického kraje) u projektů v prioritních osách 3 a 4, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 23. listopadu 2017 v Hradci Králové (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

Pozvánku na školení, program školení, odkaz na přihlášku a další informace naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020) v sekci Aktuality.