Soutěž o nejinspirativnější česko-polský projekt

3. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Společný technický sekre­tariát OPPS ČR - Polsko vyhlásil další ročník Soutěže o nejinspirativnější projekt, jehož realizace byla ukončena nejpozději v roce 2014, resp. 2015. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty, realizovanými v rámci velmi úspěšného česko-polského přeshraničního programu a inspirovat další potenciální žadatele pro předkládání projektů do nového programu INTERREG V-A ČR – Polsko 2014-2020. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejzajímavější projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu.

Královéhradeckým krajem byly do soutěže nominovány tyto 3 projekty:

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis

Zpřístupnění dolu Bohumír a otevření hornického skanzenu Kowary - nové produkty cestovního ruchu na česko-polském pohraničí

Muzea venkova


Dolnoslezským vojvodstvím byly nominovány další 2 projekty s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje:

Propagace výzkumu kvality životního prostředí přeshraniční polsko-české oblasti

Comenius viridis


Každý účastník hlasování může vybrat 3 projekty v pořadí, ve kterém ho zaujaly. Hlasování bude ukončeno dne 10. 4. 2015 a vylosovaní hlasující obdrží drobné upomínkové předměty. Vítězné projekty budou vyhlášeny na závěrečné Výroční akci k OPPS ČR – Polsko 2007-2013 na konci roku 2015, kde bude zároveň slavnostně ukončen celý program. Vítězné projekty budou rovněž prezentovány v rámci dalších propagačních aktivit.


Kompletní informace o soutěži - viz http://www.cz-pl.eu/soutez-o-nejinspirativnejsi-projekt-2014.html.