Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajePakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 6. 12. 2017

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2017

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Pakt je smluvně uzavřeným partnerstvím bez právní subjektivity. Celkem sedm signatářů dne 24.6.2016 podepsalo dohodu o partnerství:

  • Královéhradecký kraj
  • Česká republika - Úřad práce ČR
  • Statutární město Hradec Králové
  • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
  • Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
  • Centrum investic, rozvoje a inovací

Všechny organizace, které se k dohodě připojí, se zavazují participovat na poli rozvoje našeho regionu v oblasti zaměstnanosti, vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí, odstraňování nerovností na trhu práce, nebo například na vytváření dlouhodobé strategie zaměstnanosti.

Více o paktu zaměstnanosti zde.

 

V rámci Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje jsou realizovány tyto aktivity:

 

Projekt ZAMĚSTNANÝ ABSOLVENT

Projekt, jehož nositelem je Královéhradecký kraj a partnery projektu jsou Centrum investic, rozvoje a inovací a Úřad práce, je zaměřen na absolventy středních a vyšších odborných škol do 25 let. V rámci projektu bude studentům nabídnuto poradenství a vzdělávání v oblastech týkajících se vstupu na trh práce a orientace na něm. Klíčovou aktivitou jsou však odborné praxe/stáže ve firmách, díky nimž získají studenti pracovní zkušenosti a návyky.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2018 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Více o projektu na - http://www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent.html

 

Projekt Predikce trhu práce – KOMPAS

Nositelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Královéhradecký kraj je jedním z partnerů projektu. Cílem je vytvoření funkčního systému predikcí potřeb trhu práce na regionální i národní úrovni.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2020 a je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeňka Rychterová – senior expert

Tel. 495 817 487, e-mail zrychterova@kr-kralovehradecky.cz

 

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2017

Další ročník Týdne vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu 6. – 10. 11. 2017. Cílem akce je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení, motivovat k celoživotnímu učení a nabídnout konkrétní příležitosti dalšího vzdělávání v kraji. Letošní rok bude akce pojata více prožitkově a interaktivně - důraz bude kladen převážně na tvořivost, kreativitu, praktické ukázky, další vzdělávání a poznání sám sebe.

Organizaci Týdne vzdělávání dospělých 2017 v Královéhradeckém kraji opět zajišťují krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové spolu s kontaktními pracovišti v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Trutnově. Akce je realizována pod záštitou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.

Bližší informace a programy v jednotlivých okresech naleznete v příloze.

Účast na všech akcích je zdarma!

Informace o průběhu Týdnů vzdělávání dospělých v dalších krajích ČR jsou k dispozici na www.tydnyvzdelavani.cz.

Autor: Lucie Rovenská

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Plakát pdf 787 kB 17.10.2017
Program Hradec Králové pdf 1642 kB 17.10.2017
Program Jičín pdf 1673 kB 17.10.2017
Program Náchod pdf 361 kB 17.10.2017
Program Rychnov nad Kněžnou pdf 1710 kB 17.10.2017
Program Trutnov pdf 1696 kB 17.10.2017
Závěrečná zpráva Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 6. - 10. listopadu 2017 pdf 522 kB 6.12.2017