Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeVýzkum, vývoj, inovaceERA-NET CROSSTEXNET

Platforma REGIOTEX

Poslední aktualizace: 1. 11. 2017

Královéhradecký kraj se podílí na společné iniciativě 13 regionů EU, Evropské technologické platformy pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu, Euratexu, Evropské konfederace oděvního a textilního průmyslu, s cílem posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu.

Více informací naleznete http://www.cirihk.cz/regiotex.html

Realizace projektu ERA-NET CROSSTEXNET úspěšně dokončena

Viz příloha.

Implementation of the ERA-NET CROSSTEXNET successfully completed (ENG)

Viz příloha.

Koordinovaná mezinárodní výzva projektu ERA-NET CROSSTEXNET

Rada Královéhradeckého kraje na základě svého usnesením ze dne 2.3.2011 oznamuje vyhlášení mezinárodní koordinované výzvy projektu ERANET CROSSSTEXNET se zaměřením na textilní průmysl.

Příspěvek Královéhradeckého kraje do společné mezinárodní výzvy projektu ERANET CROSSTEXNET bude hrazen z Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje. Z Fondu je na tuto výzvu vyčleněno Kč 1.500.000,-. Výzva se řídí obecnými podmínkami zveřejněnými na www.crosstexnet.eu, tímto zpřesňujícím (regionálním) textem podmínek a §7 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění.

Podrobnosti naleznete v příloze, viz níže.

Autor: Daniel Všetečka

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Výzva ERA-NET pdf 119 kB 8.3.2011
Informační leták v angličtině Information in English pdf 1280 kB 15.3.2011
Implementation of the ERA-NET CROSSTEXNET successfully completed In English pdf 65 kB 30.5.2013
Realizace projektu dokončena CZ pdf 85 kB 30.5.2013