Průběžné resumé veřejné soutěže RIF - Inovační vouchery 2010

9. 9. 2010 Autor: Daniel Všetečka

Veřejná soutěž Inovační vouchery 2010 byla ukončena 20. 8. 2010 a celkem bylo podáno 11 projektových žádostí, jejichž finanční objem beze zbytku vyčerpal alokaci soutěže.

Všechny žádosti splnily kritéria přijatelnosti, formální kritéria a byly ohodnoceny externími oponenty. Dne 6. 9. 2010 zasedala Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a doporučila orgánům kraje všech jedenáct projektů ke schválení. Pokud se detailněji podíváme na tři nejúspěšnější, tak se jedná o jeden projekt inovace produktu a dva projekty experimentálního vývoje. Konkrétně jde o projekty firem ELLA-CS, s.r.o. (Preklinické hodnocení enterálního degradabilního stentu), GENERI BIOTECH, s.r.o. (Hmotnostně spektrometrické analýzy rekombinantních proteinů) a ChemProtect, a.s. (Optimalizace přípravy reaktivátoru acetylcholinesterasy methoximu). Všechny tři nejvýše hodnocené projekty budou realizovány ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany se sídlem v Hradci Králové. Zbylých 8 projektů je zaměřeno na inovace v oblasti ICT a bude realizováno ve spolupráci firem s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Definitivně budou projekty schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 4. 11. 2010.