Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeVýzkum, vývoj, inovaceRegionální inovační fond

Vyhlášení veřejné soutěže - Inovační vouchery 2010

Poslední aktualizace: 14. 7. 2010

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010

Královéhradecký kraj

VYHLAŠUJE

Usnesením zastupitelstva č. ZK/14/1007/2010 dne 14. července 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje – Inovační vouchery 2010, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací podporovaných z veřejných prostředků Královéhradeckého kraje (dále jen „poskytovatel“) za účelem zvýšení vzájemné spolupráce aplikační sféry a vysokých škol v Královéhradeckém kraji.

Způsobilým žadatelem jsou malé a střední podniky dle definice nařízení 364/2004/ES, se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje. Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci, el. verzi projektové žádosti apod. k veřejné soutěži, lze získat na internetové adrese poskytovatele http://rif.kr-kralovehradecky.cz  

Originál projektové žádosti musí být v listinné podobě spolu s přílohami + 1x v elektronické podobě (CD, DVD nebo flash disk) včetně příloh, doručen v uzavřené obálce v daném termínu jedním z těchto způsobů:

  1. osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - v úředních hodinách: Pondělí 8.00 - 17.00, Úterý 8.00 - 14.00, Středa 8.00 - 17.00, Čtvrtek 8.00 - 14.00, Pátek 8.00 - 14.00
  2. doporučeně poštou na adresu:
    Krajský úřad Královéhradeckého kraje
    Odbor grantů a dotací
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové

(Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.)

Obálka musí být uzavřená, označená názvem "Inovační voucher", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Soutěžní lhůta je stanovena od 15.7.2010 do 20.8.2010 14:00. Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty. Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele http://rif.kr-kralovehradecky.cz  nejpozději 15. listopadu 2010.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Autor: Daniel Všetečka

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha č. 6 Formulář závěrečné zprávy doc 89 kB 14.7.2010
Příloha č. 5 Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis doc 103 kB 14.7.2010
Příloha č. 4b Žádost o inovační voucher - návrh projektu xlsx 91 kB 14.7.2010
Příloha č. 4a žádost o inovační voucher - náveh projektu xls 110 kB 14.7.2010
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. pdf 184 kB 14.7.2010
Příloha č. 2 Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje pdf 132 kB 14.7.2010
Příloha č. 1 Statut Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje pdf 122 kB 14.7.2010
Inovační vouchery informační leták pdf 293 kB 14.7.2010