Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - zpráva o uplatňování

Poslední aktualizace: 1. 7. 2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 23. 6. 2014 usnesením č. ZK/15/916/2014 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014).

Před předložením této zprávy ke schválení krajskému zastupitelstvu podle § 42 odst. 3 stavebního zákona byl návrh zprávy projednán dle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Schválená Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje kraje, jejíž plné znění je v příloze tohoto článku, obsahuje mimo jiné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Pořizování – výběr zpracovatele návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), zahájí odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ještě v tomto roce.

Autor: Pavla Hofmanová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (listopad 2011 - červen 2014) pdf 1518 kB 1.7.2014