Aktuální informace k odbornému semináři pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

12. 5. 2017 Autor: Jitka Macková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil dne 27. dubna 2017 seminář - pracovní setkání se členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblasti Hradec Králové s pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu. Obsahem semináře byla zejména aktuální problematika pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů a dále problematika obsahu dokumentací zpracovávaných autorizovanými osobami pro potřeby řízení dle stavebního zákona. Na programu semináře byly i aktuální otázky stavebně správní praxe v rozsudcích Nejvyššího správního soudu v Brně.

Soubory ke stažení